20 HỘP NAME CARD

240,000

  • Số lượng: 20 hộp gần 2000 cái name card
  • Kích thước thành phẩm: 88x53mm
  • Chất liệu giấy: coucher 300 ( c300)  dày dặn, cứng cáp
  • Có cáng màng 2 mặt
  • Có hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu
Danh mục: