Bảng Giá

Bao thư

Chất liệu giấy ford 100, nếu dán keo đàu + 200đ/ 1 cái, ford 120 + 300đ / 1 cái.

Kích thước1000 cái2000 cái3000 cái5000 cái 10.000 cái  
✅ 12×22 cm 1.400đ/ 1C1.100đ/1C1000đ/ 1C950đ/1C830đ/ 1C
✅16×23 cm 1.700đ / 1C1.350đ/ 1C1.220đ/ 1C1.050đ/ 1C980đ/ 1C
✅25×35 cm  2.100đ/ 1C1.650đ/ 1C1.500đ/ 1C1.400đ/ 1C1.300đ/ 1C

Hộp giấy

Chất lượng giấy C300, nếu i300 + thêm 500đ , dán kiếng ( supo )  + 500đ

Kích thước khổ trải 200 cái500 cái1000 cái2000 cái
15×21 cm  9.000đ 5.200đ4.600đ4.100đ
21×32 cm 10.500đ6.0000đ5.100đ4.400đ
27×32 cm12.000đ6.600đ5.200đ4.600đ 
26×38 cm 13.200đ7.200đ5.600đ4.900đ
32×43 cm 16.000đ8.400đ6.200đ5.500đ
39×54 cm 17.000đ8.800đ7.000đ6.400đ 

Decal  – sticker giấy

Cắt thành phẩm hình chữ nhật , có cán màng bóng , thời gian 6-7 ngày.

Kích thước500 cái 1000 cái 2000 cái 5000 cái 
✅ 5×9 cm 310.000đ350.000đ570.000đ1.050.000đ
✅10×15 cm 900.000đ950.000đ1.610.000đ3.050.000đ

Bế Tròn , hoặc các hình dạng bế khác 

Kích thước100 cái200 cái500 cái 1000 cái 2000 cái 5000 cái 
✅ 2×2 cm 900đ600đ300đ 240đ 150đ116đ
✅3×3 cm1.200đ800đ400đ 300đ250đ208đ
✅4×4 cm1.500đ1000đ640đ 480đ320đ 290đ
✅ 5×5 cm  1.800đ1.200đ 840đ660đ420đ390đ
✅6×6 cm 2.100đ 1.400đ 1.040đ840đ520đ490đ
✅7×7 cm2.300đ 1.600đ 1.200đ 1.000đ 620đ 590đ
✅8×8 cm2.500đ 1.800đ 1.300đ 1.100đ 720đ 690đ 
✅9×9 cm2.700đ 2.200đ 1.400đ 1.200đ 820đ 790đ 

Name card, danh thiếp, card visit

Kích thước thành phẩm 5,4×9 cm, có cán màng mờ 2 mặt.

Nếu bo góc + 10k / 1 hộp, ngoài ra ép kim hay bế hình dạng vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác nhé.

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 5 hộp / 1 loại 28.000đ140.000đ
✅ 10 hộp / 1 loại 17.000đ170.000đ
✅ 20 hộp / 1 loại 14.000đ280.000đ
✅ 50 hộp / 1 loại  12.800đ640.000đ
✅100  hộp/ 1 loại  11.400đ1.140.000đ

Name card in nhanh

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 1 hộp 100.000100.000đ
✅ 2  hộp 90.000180.000đ
✅ 5 hộp  85.000425.000đ
✅ 10 hộp 80.000800.000đ

Ép kim kích thước name card

Giá trên 1 mặt  1 màu nhũ , nếu ép  2 mặt x2 

Số LượngThành Tiền
✅ 5 hộp 1 nội dung 350.000đ
✅ 10 hộp  1 nội dung 500.000đ
✅ 20 hộp  1 nội dung 800.000đ
✅ 50 hộp 1 nội dung 1.200.000đ
✅100  hộp 1 nôi dung 1.900.000đ
✅200  hộp 1 nôi dung 3.200.000đ

Tem vỡ, tem bể, tem bảo hành, decal trong , nhựa , sữa

Kích thước: (10 x 10 mm)– Quy cách: In 4 màu 1 mặt, cắt bế thành phẩm

Kích thước1000 cái2000 cái5000 cái 10.000 cái  
✅ 10×10 mm250đ220đ160đ130đ/ 1C

Kích thước: (10 x 20 mm)– Quy cách: In 4 màu 1 mặt, cắt bế thành phẩm

Kích thước1000 cái2000 cái5000 cái 10.000 cái  
✅ 10×20 mm310đ280đ250đ220đ/ 1C

Kích thước: (10 x 30 mm)– Quy cách: In 4 màu 1 mặt, cắt bế thành phẩm

Kích thước1000 cái2000 cái5000 cái 10.000 cái  
✅ 10×30 mm360đ330đ300đ270đ/ 1C

Kích thước: (10 x 40 mm)– Quy cách: In 4 màu 1 mặt, cắt bế thành phẩm

Kích thước1000 cái2000 cái5000 cái 10.000 cái  
✅ 10×40 mm420đ390đ360đ330đ/ 1C

Hóa đơn bán lẻ

Hóa đơn 1 liên: in 1 màu, có đường xé, kích thước a5, giấy ford 70, số lượng 100 tờ /1 cuốn, đóng số nhảy + 4k /1 cuốn.

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 10 cuốn 1 nội dung 20.000đ200.000đ
20 cuốn 1 nội dung 16.000đ320.000đ
50 cuốn 1 nội dung  15.000đ750.000đ
100 cuốn 1 nội dung 14.000đ1.400.000đ

 

Hóa đơn 2 liên: 1 màu chữ, có đường xé, kích thước a5, giấy cacboness ( liên trắng và liên hồng ). Số tờ 100 tờ / 1 cuốn. đóng số nhảy + 4k / 1 cuốn

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 10 cuốn 1 nội dung 25.000đ250.000đ
20 cuốn 1 nội dung 20.000đ400.000đ
50 cuốn 1 nội dung  18.000đ900.000đ
100 cuốn 1 nội dung 16.000đ1.600.000đ

Hóa đơn 3 liên: 1 màu chữ, có đường xé, kích thước a5 giấy cacboness (liên trắng, liên hồng, liên xanh dương). Số tờ:150 tờ / cuốn, đóng số nhảy + 5k/1 cuốn.

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 10 cuốn 1 nội dung 40.000đ400.000đ
20 cuốn 1 nội dung 34.000đ680.000đ
50 cuốn 1 nội dung  32.000đ1.600.000đ
100 cuốn 1 nội dung 30.000đ3.000.000đ

in hóa đơn bán lẻ nhiều màu chữ

Hóa đơn 1 liên: in nhiều màu, có đường xé, kích thước a5, giấy ford 70, số lượng 100 tờ /1 cuốn, đóng số nhảy + 4k /1 cuốn.

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 10 cuốn /  1 loại 35.000đ350.000đ
20 cuốn / 1 loại 30.000đ600.000đ
50 cuốn / 1 loại 
28.000đ1.400.000đ
100 cuốn / 1 loại 26.000đ2.600.000đ

Hóa đơn 2 liên: 1 nhiều màu chữ, có đường xé, kích thước a5, giấy cacboness ( liên trắng và liên hồng ). Số tờ 100 tờ / 1 cuốn. đóng số nhảy + 4k / 1 cuốn.

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 10 cuốn /  1 loại 40.000đ400.000đ
20 cuốn / 1 loại 35.000đ700.000đ
50 cuốn / 1 loại 
32.000đ1.600.000đ
100 cuốn / 1 loại 30.000đ3.000.000đ

Hóa đơn 3 liên: nhiều màu chữ, có đường xé, kích thước a5 giấy cacboness (liên trắng, liên hồng, liên xanh dương). Số tờ:150 tờ / cuốn, đóng số nhảy + 5k/1 cuốn.

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 10 cuốn /  1 loại 50.000đ500.000đ
20 cuốn / 1 loại 45.000đ900.000đ
50 cuốn / 1 loại 
43.000đ2.150.000đ
100 cuốn / 1 loại 41.000đ4.100.000đ

Hóa đơn 4 liên: nhiều màu chữ, có đường xé, kích thước a5 giấy cacboness (liên trắng, liên hồng, liên xanh dương). Số tờ:150 tờ / cuốn, đóng số nhảy + 5k/1 cuốn.

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 10 cuốn /  1 loại 60.000đ600.000đ
20 cuốn / 1 loại 54.000đ1.080.000đ
50 cuốn / 1 loại 
52.000đ2.600.000đ
100 cuốn / 1 loại 50.000đ5.000.000đ

Tờ Rơi

Bảng giá in tờ rơi a5 với kích thước a5 14,8x 21 cm , hệ 4 màu , 2 mặt. thiết kế tờ rơi 150k / 1 mẫu 

Số Lượng/ GiấyC100C150C200
✅    1000 tờ / 1 loại  550.000đ650.0000đ 800.000đ 
✅    2000 tờ / 1 loại  700.000đ800.000đ1.100.000
✅    4000 tờ / 1 loại  1.120.000d1.300.000đ1.700.000đ
✅   6.000 tờ / 1 loại  1.520.000đ1.780.000đ2.350.0000đ
✅ 10.000 tờ / 1 loại  2.450.000đ2.850.000đ3.650.000đ
✅ 20.000 tờ / 1 loại  4.000.000đ5.000.000đ 6.050.000đ

Bảng giá in tờ rơi a4 , kích thước 21×29,7 cm , thiết kế tờ rơi 150k / 1 mẫu

Số Lượng/ GiấyC100C150C200
✅      500 tờ / 1 loại  550.000đ650.0000đ 800.000đ 
✅    1000 tờ / 1 loại  700.000đ800.000đ1.100.000
✅    2000 tờ / 1 loại  1.120.000d1.300.000đ1.700.000đ
✅    3000 tờ / 1 loại  1.520.000đ1.780.000đ2.350.0000đ
✅    5000 tờ / 1 loại  2.450.000đ2.850.000đ3.650.000đ
✅ 10.000 tờ / 1 loại  4.000.000đ5.000.000đ6.050.000đ

Tag, thẻ treo quần áo

Cắt thành phẩm hình vuông 5×5 cm hoặc chữ nhật 5×9 cm , đục 1 lỗ, in ofset, free thiết kế 1 mẫu 

nếu có nhu cầu ép kim vui lòng liên hệ để báo giá

✅Số Lượng500 cái / 1 loại1000 cái / 1 loại 2000 cái / 1 loại5000 cái / 1 loại 10.000 cái /  1 loại 
✅Thành tiền170.000đ230.000đ370.000đ840.000đ1.490.000đ

bo góc

✅Số Lượng500 cái / 1 loại1000 cái / 1 loại 2000 cái / 1 loại5000 cái / 1 loại 10.000 cái /  1 loại 
✅Thành tiền50.000đ100.000đ150.000đ200.000đ300.000đ

tag bồi dày 3 lớp : với kích thước 5×9 cm trở xuống và cắt thành phẩm chữ nhật  hoặc hình vuông  

✅Số Lượng500 cái / 1 loại1000 cái / 1 loại 2000 cái / 1 loại5000 cái / 1 loại 10.000 cái /  1 loại 
✅Thành tiền1.120.000đ 1.580.000đ 2.750.000đ 6.140.000đ 10.840.000đ

Với Bế theo hình dạng:  với kích thước 5,5×9 cm trở xuống như hình tròn 5×5 cm, hình trái tim , cắt góc ,….

✅Số Lượng500 cái / 1 loại1000 cái / 1 loại 2000 cái / 1 loại5000 cái / 1 loại 10.000 cái /  1 loại 
✅Thành tiền390.000đ550.000đ780.000đ1.340.000đ2.140.000đ

Tag nhựa

Tag nhưa với kích thước vuông 5×5 hoặc nhựa 5×9 cm , đục 1 lỗ , in 1 màu đen

✅Số Lượng500 cái / 1 loại1000 cái / 1 loại 2000 cái / 1 loại5000 cái / 1 loại 10.000 cái /  1 loại 
✅Thành tiền270.000đ330.000đ520.000đ1.140.000đ1.740.000đ

Dây treo

Độ dài dây 17 – 18 cm , 

Số Lượng1000500010.000
Nhựa ( màu trắng và đen) 50.000đ150.000đ250.000đ
✅ Dây dù – chỉ ( màu trắng và đen ) 80.000đ350.000đ600.000đ

Con dấu

Màu mực: đỏ , xanh , hình chữ nhật 

Loại Kích thước Thành Tiền
1 dòng 7×37 mm120.000đ
2 dòng13×37 mm160.000đ
3 dòng17×46 mm200.000đ
4 dòng21×57 mm240.000đ

In Folder

kích thước 22×31 cm , tay gấp 7 phân.

Số LượngĐơn GiáThành tiền
500 cái 1 nội dung7.000đ/ 1 cái3.500.000đ
1000 cái 1 nội dung 5.000đ / 1 cái5.000.000đ
2000 cái 1 nội dung 4.600đ/ 1 cái9.200.000đ
5000 cái 1 nội dung4.400đ/ 1 cái22.000.000đ

In Catalogue

khổ giấy A4

 • Bìa giấy c300, ruột c150, Có cáng màng 1 mặt bìa
 • Thời gian lấy hàng từ 5-10 ngày tùy thuộc vào số lượng, Đóng 2 kim thành phẩm.
 • Giá thay đổi theo thời giá 
✅Số Lượng5001000  2000 30005000  10.000
8 trang9.500đ7.200đ6.200đ5.800đ5.500đ5.300đ
✅12 trang11.800đ8.500đ7000đ6.600đ6.300đ6000đ
✅16 trang14.200đ9.800đ7.900đ7.400đ7.100đ6.700đ
✅20 trang16.500đ11.400đ8.800đ8.200đ7.700đ7.400đ 
✅24 trang18.300đ 12.700đ9.700đ 9000đ 8.500đ 8.100đ 
✅28 trang20.200đ14.000đ 10.600đ 9.800đ 9.300đ 8.800đ 
✅32 trang 22.000đ 15.500đ11.500đ 10.600đ 10.100đ  9.600đ

 

 In catalogue số lượng ít

Quy cách in catalgoue,  khổ giấy A4, Bìa giấy c300, ruột c150, Có cáng màng bìa 1 mặt, Đóng 2 kim thành phẩm,

Thời gian lấy hàng trong ngày 1 – 3 ngày 

✅Số Lượng1-56-1011-2021-5051-100 101-300
8 trang45.000đ40.000đ35.000đ30.000đ27.000đ 24.000đ
✅12 trang65.0000đ60.000đ55.000đ50.000đ47.000đ45.000đ
✅16 trang85.000đ80.000đ75.000đ70.000đ65.000đ60.000đ
✅20 trang105.000đ100.000đ95.000đ90.000đ85.000đ70.0000
✅24 trang125.000đ 115.000đ110.000đ105.000đ95.000đ80.000
✅28 trang145.000đ140.000đ130.000đ125.000đ115.000đ100.000
✅32 trang 165.000đ 160.000đ150.000đ145.000đ135.000đ 120.000đ

 Thiết kế catalogue

Trang A4

✅Số Lượng8 trang12 trang  16 trang 20 trang 24 trang  28 trang32 trang
✅Thành tiền400.000600.000800.0001.000.0001.200.0001.400.0001.600.000

Voucher

 • Chất liệu giấy in voucher là coucher 300gms.
 • Có cáng màng 2 mặt.
 • kích thước : 5×14 cm , 5,5 x 15 cm , 5,5x 14 cm.
 • Thiết kế miễn phí 1 mẫu.
 • in offset hệ 4 màu CMYK.
✅Số Lượng500 cái / 1 loại1000 cái / 1 loại 2000 cái / 1 loại5000 cái / 1 loại 10.000 cái /  1 loại 
✅Thành tiền250.000đ310.000đ530.000đ1.250.000đ2.250.000đ

Giấy tiêu đề

 • kích thước a4
 • Chất liệu giấy ford 100 ( nếu có nhu câu ford 120 vui lòng liên hệ )
 • Giá thết kế : 150k / 1 mẫu.
✅Số Lượng10002000 3000500010.000
✅1 mặt 1.050đ/ tờ900đ/ tờ800đ/ tờ  680đ / 1 tờ570đ / 1 tờ
✅2 mặt 1.250đ/ tờ  1.100đ / 1 tờ1000đ/ 1 tờ880đ / 1 tờ 770đ / 1 tờ

Sổ khám bệnh

In sổ khám bệnh với quy cách:

 • Kích thước  thành phẩm a5 14,5×20,5 cm 
 • Đòng 2 kim giữa
 • Bìa giấy C150 bề mặt bóng
 • Ruột ford 70 , 
Số Trang / Cuốn500 10002000 5000 10.000
✅  8 trang2.900đ2.300đ1.900đ1.600đ1.300đ
✅  12 trang3.400đ2.800đ2.300đ2.000đ1.700đ
✅  16 trang3.900đ3.200đ2.700đ2.400đ2.000đ

Túi giấy

Chất liệu giấy c250

Kích thước17x25x9 21x30x1025x35x1030x40x10
✅ 500 cái10.000đ10.500đ13.500đ14.500đ
✅1000 cái 8.100đ8.600đ10.400đ11.700đ
✅2000 cái7.100đ7.800d9.400đ10.500đ

In giấy khen, bằng khen

Với kích thước a4, Chất liệu giấy ford 100

✅Số Lượng1000 tờ /1 loại2000 tờ /1 loại5000 tờ /1 loại 10.000 tờ /1 loại 
✅Thành tiền1.000.000đ1.600.000đ3.000.000đ5.200.000đ

Với kích thước a5 , chất liệu giấy ford 100

✅Số Lượng2000 tờ /1 loại4000 tờ /1 loại10.000 tờ /1 loại 20.000 tờ /1 loại 
✅Thành tiền1.000.000đ1.600.000đ3.000.000đ5.200.000đ

Gia công Bế

kích thước 5×9 cm trở xuống 

✅Số Lượng50010002000500010.000
✅ 5×9 cm 280.000380.000480.000680.000900.000
✅ 9×11 cm 380.000480.000580.000780.0001.000.000

Gia công cấn đường lằn gấp hoặc răng cưa

✅Số Lượng500100020003000500010.000
✅Thành tiền150.000250.000 350.000450.000550.000650.000

5/5 - (3 bình chọn)
0971165811
icons8-exercise-96 chat-active-icon