Bảng Giá

Bao thư

Chất liệu giấy ford 100, nếu dán keo đàu + 200đ/ 1 cái, ford 120 + 300đ / 1 cái.

Kích thước1000 cái2000 cái3000 cái5000 cái 10.000 cái  
✅ 12×22 cm 1.400đ/ 1C1.100đ/1C1000đ/ 1C950đ/1C830đ/ 1C
✅16×23 cm 1.700đ / 1C1.350đ/ 1C1.220đ/ 1C1.050đ/ 1C980đ/ 1C
✅25×35 cm  2.100đ/ 1C1.650đ/ 1C1.500đ/ 1C1.400đ/ 1C1.300đ/ 1C

Hộp giấy

Chất lượng giấy C300, nếu i300 + thêm 500đ , dán kiếng + 500đ

Kích thước500 cái1000 cái2000 cái5000 cái
✅ 14x12x6 cm  4,500đ/1C  
✅18x14x5 cm  5.900đ/ 1C  

Decal  – sticker giấy

Cắt thành phẩm hình chữ nhật , có cán màng bóng , thời gian 6-7 ngày.

Kích thước500 cái 1000 cái 2000 cái 5000 cái 
✅ 5×9 cm 310.000đ350.000đ570.000đ1.050.000đ
✅10×15 cm 900.000đ950.000đ1.610.000đ3.050.000đ

Bế Tròn , có cán màng , 6-7 ngày có

Kích thước500 cái 1000 cái 2000 cái 5000 cái 
✅ 5×5 cm 470.000đ520.000đ800.000đ1.350.000đ
✅7×7 cm 700.000đ790.000đ1.200.000đ2.300.000đ

Name card, danh thiếp, card visit

Kích thước thành phẩm 5,4×9 cm, có cán màng mờ 2 mặt.

Nếu bo góc + 10k / 1 hộp, ngoài ra ép kim hay bế hình dạng vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác nhé.

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 5 hộp / 1 loại 28.000đ140.000đ
✅ 10 hộp / 1 loại 17.000đ170.000đ
✅ 20 hộp / 1 loại 14.000đ280.000đ
✅ 50 hộp / 1 loại  12.800đ640.000đ
✅100  hộp/ 1 loại  11.400đ1.140.000đ

Name card in nhanh 

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 1 hộp 100.000100.000đ
✅ 2  hộp 90.000180.000đ
✅ 5 hộp  85.000425.000đ
✅ 10 hộp 80.000800.000đ

Ép kim kích thước name card 

Giá trên 1 mặt  1 màu nhũ , nếu ép  2 mặt x2 

Số LượngThành Tiền
✅ 5 hộp 1 nội dung 350.000đ
✅ 10 hộp  1 nội dung 500.000đ
✅ 20 hộp  1 nội dung 800.000đ
✅ 50 hộp 1 nội dung 1.200.000đ
✅100  hộp 1 nôi dung 1.900.000đ
✅200  hộp 1 nôi dung 3.200.000đ

Tem vỡ, tem bể, tem bảo hành, decal trong , nhựa , sữa 

Kích thước: (10 x 10 mm)– Quy cách: In 4 màu 1 mặt, cắt bế thành phẩm

Kích thước1000 cái2000 cái5000 cái 10.000 cái  
✅ 10×10 mm250đ220đ160đ830đ/ 1C

Kích thước: (10 x 20 mm)– Quy cách: In 4 màu 1 mặt, cắt bế thành phẩm

Kích thước1000 cái2000 cái5000 cái 10.000 cái  
✅ 10×20 mm310đ280đ250đ220đ/ 1C

Kích thước: (10 x 30 mm)– Quy cách: In 4 màu 1 mặt, cắt bế thành phẩm

Kích thước1000 cái2000 cái5000 cái 10.000 cái  
✅ 10×30 mm360đ330đ300đ270đ/ 1C

Kích thước: (10 x 40 mm)– Quy cách: In 4 màu 1 mặt, cắt bế thành phẩm

Kích thước1000 cái2000 cái5000 cái 10.000 cái  
✅ 10×40 mm420đ390đ360đ330đ/ 1C

Hóa đơn bán lẻ

Hóa đơn 1 liên: in 1 màu, có đường xé, kích thước a5, giấy ford 70, số lượng 100 tờ /1 cuốn, đóng số nhảy + 4k /1 cuốn.

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 10 cuốn 1 nội dung 20.000đ200.000đ
20 cuốn 1 nội dung 16.000đ320.000đ
50 cuốn 1 nội dung  15.000đ750.000đ
100 cuốn 1 nội dung 14.000đ1.400.000đ

 

Hóa đơn 2 liên: 1 màu chữ, có đường xé, kích thước a5, giấy cacboness ( liên trắng và liên hồng ). Số tờ 100 tờ / 1 cuốn. đóng số nhảy + 4k / 1 cuốn

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 10 cuốn 1 nội dung 25.000đ250.000đ
20 cuốn 1 nội dung 20.000đ400.000đ
50 cuốn 1 nội dung  18.000đ900.000đ
100 cuốn 1 nội dung 16.000đ1.600.000đ

Hóa đơn 3 liên: 1 màu chữ, có đường xé, kích thước a5 giấy cacboness (liên trắng, liên hồng, liên xanh dương). Số tờ:150 tờ / cuốn, đóng số nhảy + 5k/1 cuốn.

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 10 cuốn 1 nội dung 40.000đ400.000đ
20 cuốn 1 nội dung 34.000đ680.000đ
50 cuốn 1 nội dung  32.000đ1.600.000đ
100 cuốn 1 nội dung 30.000đ3.000.000đ

in hóa đơn bán lẻ nhiều màu chữ

Hóa đơn 1 liên: in nhiều màu, có đường xé, kích thước a5, giấy ford 70, số lượng 100 tờ /1 cuốn, đóng số nhảy + 4k /1 cuốn.

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 10 cuốn /  1 loại 35.000đ350.000đ
20 cuốn / 1 loại 30.000đ600.000đ
50 cuốn / 1 loại 
28.000đ1.400.000đ
100 cuốn / 1 loại 26.000đ2.600.000đ

Hóa đơn 2 liên: 1 nhiều màu chữ, có đường xé, kích thước a5, giấy cacboness ( liên trắng và liên hồng ). Số tờ 100 tờ / 1 cuốn. đóng số nhảy + 4k / 1 cuốn.

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 10 cuốn /  1 loại 40.000đ400.000đ
20 cuốn / 1 loại 35.000đ700.000đ
50 cuốn / 1 loại 
32.000đ1.600.000đ
100 cuốn / 1 loại 30.000đ3.000.000đ

Hóa đơn 3 liên: nhiều màu chữ, có đường xé, kích thước a5 giấy cacboness (liên trắng, liên hồng, liên xanh dương). Số tờ:150 tờ / cuốn, đóng số nhảy + 5k/1 cuốn.

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 10 cuốn /  1 loại 50.000đ500.000đ
20 cuốn / 1 loại 45.000đ900.000đ
50 cuốn / 1 loại 
43.000đ2.150.000đ
100 cuốn / 1 loại 41.000đ4.100.000đ

Hóa đơn 4 liên: nhiều màu chữ, có đường xé, kích thước a5 giấy cacboness (liên trắng, liên hồng, liên xanh dương). Số tờ:150 tờ / cuốn, đóng số nhảy + 5k/1 cuốn.

Số LượngĐơn giáThành Tiền
✅ 10 cuốn /  1 loại 60.000đ600.000đ
20 cuốn / 1 loại 54.000đ1.080.000đ
50 cuốn / 1 loại 
52.000đ2.600.000đ
100 cuốn / 1 loại 50.000đ5.000.000đ

Tờ Rơi

Bảng giá in tờ rơi a5 với kích thước a5 14,8x 21 cm , hệ 4 màu , 2 mặt. thiết kế tờ rơi 150k / 1 mẫu 

Số Lượng/ GiấyC100C150C200
✅    1000 tờ / 1 loại  550.000đ650.0000đ 800.000đ 
✅    2000 tờ / 1 loại  700.000đ800.000đ1.100.000
✅    4000 tờ / 1 loại  1.120.000d1.300.000đ1.700.000đ
✅   6.000 tờ / 1 loại  1.520.000đ1.780.000đ2.350.0000đ
✅ 10.000 tờ / 1 loại  2.450.000đ2.850.000đ3.650.000đ
✅ 20.000 tờ / 1 loại  4.000.000đ5.000.000đ 6.050.000đ

Bảng giá in tờ rơi a4 , kích thước 21×29,7 cm , thiết kế tờ rơi 150k / 1 mẫu

Số Lượng/ GiấyC100C150C200
✅      500 tờ / 1 loại  550.000đ650.0000đ 800.000đ 
✅    1000 tờ / 1 loại  700.000đ800.000đ1.100.000
✅    2000 tờ / 1 loại  1.120.000d1.300.000đ1.700.000đ
✅    3000 tờ / 1 loại  1.520.000đ1.780.000đ2.350.0000đ
✅    5000 tờ / 1 loại  2.450.000đ2.850.000đ3.650.000đ
✅ 10.000 tờ / 1 loại  4.000.000đ5.000.000đ6.050.000đ

Tag, thẻ treo quần áo

Cắt thành phẩm hình vuông 5×5 cm hoặc chữ nhật 5×9 cm , đục 1 lỗ, in ofset, free thiết kế 1 mẫu 

nếu có nhu cầu ép kim vui lòng liên hệ để báo giá

✅Số Lượng500 cái / 1 loại1000 cái / 1 loại 2000 cái / 1 loại5000 cái / 1 loại 10.000 cái /  1 loại 
✅Thành tiền170.000đ230.000đ370.000đ840.000đ1.490.000đ

bo góc

✅Số Lượng500 cái / 1 loại1000 cái / 1 loại 2000 cái / 1 loại5000 cái / 1 loại 10.000 cái /  1 loại 
✅Thành tiền50.000đ100.000đ150.000đ200.000đ300.000đ

Với Bế theo hình dạng với kích thước 5,5×9 cm trở xuống như hình tròn 5×5 cm, hình trái tim , cắt góc ,….

✅Số Lượng500 cái / 1 loại1000 cái / 1 loại 2000 cái / 1 loại5000 cái / 1 loại 10.000 cái /  1 loại 
✅Thành tiền390.000đ550.000đ780.000đ1.340.000đ2.140.000đ

Tag nhựa

Tag nhưa với kích thước vuông 5×5 hoặc nhựa 5×9 cm , đục 1 lỗ , in 1 màu đen

✅Số Lượng500 cái / 1 loại1000 cái / 1 loại 2000 cái / 1 loại5000 cái / 1 loại 10.000 cái /  1 loại 
✅Thành tiền270.000đ330.000đ520.000đ1.140.000đ1.740.000đ

Dây treo

Độ dài dây 17 – 18 cm , 

Số Lượng1000500010.000
Nhựa ( màu trắng và đen) 50.000đ150.000đ250.000đ
✅ Dây dù – chỉ ( màu trắng và đen ) 80.000đ350.000đ600.000đ

Con dấu 

Màu mực: đỏ , xanh , hình chữ nhật 

Loại Kích thước Thành Tiền
1 dòng 7×37 mm120.000đ
2 dòng13×37 mm160.000đ
3 dòng17×46 mm200.000đ
4 dòng21×57 mm240.000đ

In Folder

kích thước 22×31 cm , tay gấp 7 phân.

Số LượngĐơn GiáThành tiền
500 cái 1 nội dung7.000đ/ 1 cái3.500.000đ
1000 cái 1 nội dung 5.000đ / 1 cái5.000.000đ
2000 cái 1 nội dung 4.600đ/ 1 cái9.200.000đ
5000 cái 1 nội dung4.400đ/ 1 cái22.000.000đ

In Catalogue

khổ giấy A4

 • Bìa giấy c300, ruột c150, Có cáng màng 1 mặt bìa
 • Thời gian lấy hàng từ 5-10 ngày tùy thuộc vào số lượng, Đóng 2 kim thành phẩm.
 • Giá thay đổi theo thời giá 
✅Số Lượng5001000  2000 30005000  10.000
8 trang9.500đ7.200đ6.200đ5.800đ5.500đ5.300đ
✅12 trang11.800đ8.500đ7000đ6.600đ6.300đ6000đ
✅16 trang14.200đ9.800đ7.900đ7.400đ7.100đ6.700đ
✅20 trang16.500đ11.400đ8.800đ8.200đ7.700đ7.400đ 
✅24 trang18.300đ 12.700đ9.700đ 9000đ 8.500đ 8.100đ 
✅28 trang20.200đ14.000đ 10.600đ 9.800đ 9.300đ 8.800đ 
✅32 trang 22.000đ 15.500đ11.500đ 10.600đ 10.100đ  9.600đ

 

 In catalogue số lượng ít

Quy cách in catalgoue

+ khổ giấy A4

+ Bìa giấy c300, ruột c150,

+ Có cáng màng bìa 1 mặt

+ Đóng 2 kim thành phẩm

+ Thời gian lấy hàng trong ngày

Số lượng

1

5

10

20

50

100

8 trang

110.000đ

80.000đ

65.000đ

54.000đ

45.000đ

33.000đ

12 trang

140.000đ

110.000đ

90.000đ

76.000đ

65.000đ

48.000đ

16 trang

170.000đ

140.000đ

115.000đ

98.000đ

85.000đ

63.000đ

20 trang

200.000đ

170.000đ

140.000đ

120.000đ

105.000đ

78.000đ

 Thiết kế catalogue

Trang A4

✅Số Lượng8 trang12 trang  16 trang 20 trang 24 trang  28 trang32 trang
✅Thành tiền400.000600.000800.0001.000.0001.200.0001.400.0001.600.000

Voucher

 • Chất liệu giấy in voucher là coucher 300gms.
 • Có cáng màng 2 mặt.
 • kích thước : 5×14 cm , 5,5 x 15 cm , 5,5x 14 cm.
 • Thiết kế miễn phí 1 mẫu.
 • in offset hệ 4 màu CMYK.
✅Số Lượng500 cái / 1 loại1000 cái / 1 loại 2000 cái / 1 loại5000 cái / 1 loại 10.000 cái /  1 loại 
✅Thành tiền250.000đ310.000đ530.000đ1.250.000đ2.250.000đ

Giấy tiêu đề

 • kích thước a4
 • Chất liệu giấy ford 100 ( nếu có nhu câu ford 120 vui lòng liên hệ )
 • Giá thết kế : 150k / 1 mẫu.
✅Số Lượng10002000 3000500010.000
✅1 mặt 1.050đ/ tờ900đ/ tờ800đ/ tờ  680đ / 1 tờ570đ / 1 tờ
✅2 mặt 1.250đ/ tờ  1.100đ / 1 tờ1000đ/ 1 tờ880đ / 1 tờ 770đ / 1 tờ

Sổ khám bệnh 

In sổ khám bệnh với quy cách:

 • Kích thước  thành phẩm a5 14,5×20,5 cm 
 • Đòng 2 kim giữa
 • Bìa giấy C150 bề mặt bóng
 • Ruột ford 70 , 
Số Trang / Cuốn500 10002000 5000 10.000
✅  8 trang2.850đ2.270đ1.830đ1.570đ1.300đ
✅  12 trang3.400đ2.740đ2.260đ1.970đ1.650đ
✅  16 trang3.950đ3.210đ2.690đ2.370đ2.000đ

Túi giấy

Chất liệu giấy c250

Kích thước17x25x9 21x30x1025x35x1030x40x10
✅ 500 cái10.000đ10.500đ13.500đ14.500đ
✅1000 cái 8.100đ8.600đ10.400đ11.700đ
✅2000 cái7.100đ7.800d9.400đ10.500đ

In giấy khen, bằng khen 

Với kích thước a4, Chất liệu giấy ford 100

✅Số Lượng1000 tờ /1 loại2000 tờ /1 loại5000 tờ /1 loại 10.000 tờ /1 loại 
✅Thành tiền1.000.000đ1.600.000đ3.000.000đ5.200.000đ

Với kích thước a5 , chất liệu giấy ford 100

✅Số Lượng2000 tờ /1 loại4000 tờ /1 loại10.000 tờ /1 loại 20.000 tờ /1 loại 
✅Thành tiền1.000.000đ1.600.000đ3.000.000đ5.200.000đ

In nhanh 

tem decal khổ a3 , cắt bế thàn phẩm – chưa tính cán màng , thiết kế 50k / 1 mẫu 

Số lượng/ 1 loại1-2 tờ  5 tờ 10 tờ20 tờ 
Giá tiền60.000đ/ tờ 50.000đ / tờ 45.000đ/ 1 tờ40.000đ/ tờ

 

Card 90k/ 1 hộp , thiết kế 50k / 1 mẫu 

5/5 - (3 bình chọn)
0971165811
icons8-exercise-96 chat-active-icon